Dark (koyu) İnfrared İle Isınma

Güneş ışınları taşıdığı enerjiden dolayı cisimleri ısıtma özelliğine sahiptir. Güneş de infrared ışınlar ile ısısını yaymaktadır. Bilimsel açıdan bakıldığında başlangıcı 18. yüzyılda Sir Frederic William Hearschel tarafından beyaz ışık kendini oluşturan tayflara ayrılmış ve yapılan gözlemlerde, kırmızı ışığın en fazla enerji taşıyan renk olduğu görülmüştür. Bu gözlemlere dayanarak yapılan çalışmaların ticari faaliyetlerde kullanılması 1980' li yıllarda başlamıştır. İnfraret ısıtıcılardan gelen ışık havada ilerlerken enerji kaybetmez ve havayı asla doğrudan ısıtmaz. Yüzeye düştüğünde, yüzey tarafından tutulur ve ışıktaki enerji yüzeye geçer. Bu yüzeylerden ilk olarak ısınan ortamdaki insan vücudu ve diğer canlı türleri, sonrasında ortamdaki objelerdir (masa, sandalye ve kütlesel hacimi bulunan diğer nesneler gibi). Bu aşamadan sonra yüzeylerin ısınması bir süre sonra havanın da ısınmasına sebep olur. Böylece tüm ortam bir ısıl dengeye ulaşmış olur. Dark infrared teknolojisi, güneşin ışın aralığını en faydalı şekilde insanların hizmetine sunmaktadır.

Konveksiyon İle Isınma

Sıcak hava molekülleri ile soğuk hava moleküllerinin yer değiştirmesi yoluyla gerçekleşen ısınmaya konveksiyon yoluyla ısınma denilir. Konveksiyon, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan, içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir. Yoğunluk değişimlerinin diğer kaynakları, değişken tuzluluk oranı veya dış kaynaklı zorlayıcı kuvvet uygulaması gibi sebepler de olabilir. Taşınımla ısı transferi, ısı transferinin 3 mekanizmasından biridir. Diğerleri ise iletim (kondüksiyon) ve yayınımdır. Taşınımın oluştuğu yerler, atmosfer, okyanuslar ve gezegenle ilgili örtüdür.

Konveksiyon Çeşitleri

Doğal taşınım, akışkan içinde varolan sıcaklık farkları sebebi ile akışkanın hareket etmesi ile ortaya çıkan taşınımdır. Örneğin ısınan sıcak havanın radyatör yüzeyinden yukarı doğru yükselmesi. Doğal taşınımın temel dayanak noktası, ısınan akışkanın daha yukarı (yüzeye) çıkmaya yatkın hâle gelmesi, yani yükselmesi ve daha soğuk akışkanın aşağı (dibe) hareket etmesidir. Kütle çekimi veya santrifüj gibi ivmealanları içinde çeşitli sıcaklıklarda sıcaklık değişimleri yüzünden gaz veya sıvı genişleme veya kısılmaya uğradığında doğal taşınım oluşur. Kütle çekimi olmadığında yükselme faktörü olmayacağından doğal taşınım olmaz. Zorlanmış taşınım ise akışkan hareketi dıştan gelen bir etki ile (bir pompa veya fan gibi) olduğunda oluşur. Örneğin fanlı ısıtıcılar, fan soğuk havayı ısıtma elemanına üfler ve hava ısınırsa yine benzer şekilde bir insan yemeğini soğutmak için üflediğinde, zorlanmış taşınım kullanmış olur.

Hybridboard

Doğal konveksiyon ve infrared ısınma sistemlerini bir arada bulunduran, yani yukarıda açıkladığımız gibi hem güneşin dünyayı ısıtması prensibinden, hem de doğa da bulunan doğal konveksiyonel hareketlilikten kullanıcısını faydalandıran, iki prensibi sadece bir tanesinin kullanacağı kadar enerji ile gerçekleştirerek tasarrufu sağlayan, Avrupa' da ses getirmiş ve KUAS TEKNOLOJİ tarafından dünyaya tanıtılmış olan yenilikçi bir ısıtma sistemidir. Kuas Hybridboard içerisindeki konveksiyon lamelleri arasından geçen havayı ısıtarak doğal konveksiyonu yüzey ısısı yardımı ile tetikler, gövdesinin üst ve alt kısımlarındaki konveksiyon hazneleri yardımı ile alt kısımından giren soğuk havayı ısıtarak üst taraftaki haznesinden ortama salar ve bu devinim ortam sıcaklığına direk etki ederek, oda sıcaklığının bilinen konveksiyon sistemlerindeki gibi ısınmasına sebep olur.

Avantajlar

- Güneş gibi ısıtır. - Elektrikle çalışan bir sistemdir. - Özellikle yaşlılar ve bebekler için çok idealdir.Gözlere kesinlikle zarar vermez. - Öncelikle insanları ısıtır. Kas ve sırt ağrısı yapmaz. - Işıkla ısıtır, oksijen kullanmadığı için baş ağrısı yapmaz. - Maliyeti uygundur ve diğer ısıtma sistemlerine göre büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar. - Isı kontrolü (akıllı termostat) sayesinde, keyfinizi bozmadan ısıtır. - Geniş alanları, özellikle de zor ısıtılan yerler için, istenilirse lokal ısıtmalar yapar. - Çok soğuk havalarda da ısıtır, havadaki partikülleri yakmaz. - Sürekli açılıp kapanan yerler için idealdir, ısının uçup gitmesini önler. - Kısa sürede ısıtılması gereken yerler için uygundur. - Tavana veya duvara monte edilebilir. - Mekan değişikliğinde rahat taşınır.

Masa Altı Comfortable

COMFORTABLE bizi ayaklarımızdan ısıtıp konforlu bir deneyim sunarken masa başına düşen enerji ihtiyacını 90 % oranına kadar azaltmaktadır,Açık alanlarda kullanılan ışıklı ısıtıcılar 2000–3000 watt aralığında masa başı maliyet çıkartırken ,COMFORTABLE ısıtıcılar masa başına sadece 250 watt enerji ile iş görmektedir. Çalışmaya başladığı andan itibaren çok kısa zamanda yatırım maliyetini amorti edebilmekle birlikte işletmelere maksimum fayda ve tasarruf sağlarlar.